ศบค.เคาะปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด ที่เหลือผู้ว่าฯ มีอำนาจตัดสินใจ

0
10

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระบุว่าที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก เห็นชอบให้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 1 เห็นชอบ ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ตรวจพบการระบาดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็นรวม 41 จังหวัด เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่ 9 เม.ย.จนถึงวันที่ 23 เม.ย.64

โดยสถานบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น นอกจากบัญชีแนบท้าย ผู้ว่า ราชการจังหวัด อีก 36 จังหวัดที่เหลือ มีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมาย ในการสั่งปิดสถานบริการได้ หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ในประกาศ ข้อ 2 การพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ เพื่อให้การจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันของสถานการณ์ ให้ผู้ว่าฯ สามารถตรวจสอบ กลั่นกรอง และประเมินความเหมาะสมก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในการพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการกับสถานที่ที่ได้มีคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราว

ขณะที่แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงภาพรวมสถานการณ์ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 559 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 401 ราย และค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน 148 ราย เดินทางจากต่างประเทศ เข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 10 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 30,869 ราย หายป่วยเพิ่ม 27 ราย รักษาตัวอยู่ 2,645 ราย รวมหายป่วยแล้ว 28,128 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 96 ราย

โดยในรายของผู้เสียชีวิต เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 60 ปี เป็นผู้ต้องขัง ซึ่งมีประวัติป่วยเป็นวัณโรค ขณะป่วยอยู่ใน จ.นราธิวาส มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า วันที่ 31 มี.ค. 2564 พบว่ามีอาการนอนไม่หลับ ซึมลง เหนื่อยหอบ และเข้ารับเอ็กซเรย์ปอด มีผลผิดปกติ ด้านแพทย์วินิจฉัย สงสัยอาจเป็นวัณโรค ภายหลังมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น จึงใส่ท่อช่วยหายใจ วันที่ 1 เมษายน 2564 ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีผลตรวจพบเชื้อ ผู้ป่วยอาการแย่ลง และเสียชีวิตในวันที่ 8 เมษายน 2564.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here